กระบวนการผลิต - โรงงาน Foshan Nanhai Lucky Case
แบนเนอร์โรงงาน

กระบวนการผลิต

แผนภาพอุปกรณ์

แผนภาพอุปกรณ์ (4)
แผนภาพอุปกรณ์ (3)
แผนภาพอุปกรณ์ (2)
แผนภาพอุปกรณ์ (1)

กระบวนการผลิต - เคสอะลูมิเนียม

กระบวนการผลิต - เคสอะลูมิเนียม (1)

เขียง

กระบวนการผลิต - เคสอะลูมิเนียม (2)

ตัดอลูมิเนียม

กระบวนการผลิต - เคสอะลูมิเนียม (3)

รูเจาะ

กระบวนการผลิต - เคสอะลูมิเนียม (4)

ประกอบ

กระบวนการผลิต - เคสอะลูมิเนียม (5)

หมุดย้ำ

กระบวนการผลิต - เคสอะลูมิเนียม (6)

เย็บซับใน

กระบวนการผลิต - เคสอะลูมิเนียม (7)

กระบวนการซับ

กระบวนการผลิต - เคสอะลูมิเนียม (8)

QC

กระบวนการผลิต - เคสอะลูมิเนียม (9)

บรรจุุภัณฑ์